Skip to content

Thị trường vận tải hàng không đón nhận làn sóng mới, nhưng liệu có kéo dài được không? – ALS Aviation Logistics

Thị trường hàng không vận tải đã có khởi đầu năm mới với nhiều bước tiến mạnh mẽ với lượng hàng thương mại điện tử lớn từ châu Á và sự kéo dài thời gian trung chuyển của hàng hải do phải đi vòng qua khu vực xung đột ở Biển Đỏ. Nhưng liệu sự tăng trưởng này có bền vững không hay chỉ là do so sánh với mức thấp của năm trước thì vẫn còn là một câu hỏi chưa được giải đáp.

Mùa hè năm trước, ngành công nghiệp này rất im ắng, nhưng bắt đầu từ tháng 9 đã có sự bùng nổ kinh doanh và tạo đà phát triển cho đến đến quý 1 năm nay. Theo WorldACD, hai tháng đầu năm, nhu cầu vận chuyển hàng không tăng 13%, mặc dù đây là thời điểm vốn yên ắng sau mùa cao điểm. Nếu không tính ngày nhuận tháng 2, mức tăng là 11%.

https://als.com.vn/thi-truong-van-tai-hang-khong-don-nhan-lan-song-moi

Thị trường vận tải hàng không đón nhận làn sóng mới, nhưng liệu có kéo dài được không? – ALS Aviation Logistics

Thị trường hàng không vận tải đã có khởi đầu năm mới với nhiều bước tiến mạnh mẽ với lượng hàng thương mại điện tử lớn từ châu Á và sự kéo dài thời gian trung chuyển của hàng hải do phải đi vòng qua khu vực xung đột ở Biển Đỏ. Nhưng liệu sự tăng trưởng này có bền vững không hay chỉ là do so sánh với mức thấp của năm trước thì vẫn còn là một câu hỏi chưa được giải đáp.

Mùa hè năm trước, ngành công nghiệp này rất im ắng, nhưng bắt đầu từ tháng 9 đã có sự bùng nổ kinh doanh và tạo đà phát triển cho đến đến quý 1 năm nay. Theo WorldACD, hai tháng đầu năm, nhu cầu vận chuyển hàng không tăng 13%, mặc dù đây là thời điểm vốn yên ắng sau mùa cao điểm. Nếu không tính ngày nhuận tháng 2, mức tăng là 11%.

https://als.com.vn/thi-truong-van-tai-hang-khong-don-nhan-lan-song-moi

More news:

Back To Top