Skip to content

Rośnie popyt na przesyłki lotnicze, a wraz z nim ceny i opóźnienia – Logistyka RP

W transporcie lotniczym ładunków od kwartału widoczne jest ożywienie. Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych IATA szacuje, że całkowity popyt mierzony w tonokilometrach (CTK) wzrósł o 18,4% w porównaniu do poziomów ze stycznia 2023 roku (19,8% do operacji międzynarodowych). – Pierwszy kwartał 2024 jednoznacznie wskazuje, że sytuacja względem roku ubiegłego uległa poprawie. Według WorldACD, które monitorują niemal 80% globalnego przepływu cargo, linie lotnicze przewiozły go o 11.3% więcej, niż w pierwszym kwartale 2023. Ten trend jest widoczny zarówno w Polsce, jak i regionach Europy Centralnej i Wschodniej. Inne źródła mierzące globalną wymianę handlową podają, że w porównaniu do 2019 w Q1 2024 mamy o +9.8% większe wolumeny w transporcie lotniczym – wskazuje dyrektor Biura Cargo i Poczty PLL LOT Michał Grochowski. 

 

https://logistyka.rp.pl/lotniczy/art40235171-rosnie-popyt-na-przesylki-lotnicze-a-wraz-z-nim-ceny-i-opoznienia

Rośnie popyt na przesyłki lotnicze, a wraz z nim ceny i opóźnienia – Logistyka RP

W transporcie lotniczym ładunków od kwartału widoczne jest ożywienie. Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych IATA szacuje, że całkowity popyt mierzony w tonokilometrach (CTK) wzrósł o 18,4% w porównaniu do poziomów ze stycznia 2023 roku (19,8% do operacji międzynarodowych). – Pierwszy kwartał 2024 jednoznacznie wskazuje, że sytuacja względem roku ubiegłego uległa poprawie. Według WorldACD, które monitorują niemal 80% globalnego przepływu cargo, linie lotnicze przewiozły go o 11.3% więcej, niż w pierwszym kwartale 2023. Ten trend jest widoczny zarówno w Polsce, jak i regionach Europy Centralnej i Wschodniej. Inne źródła mierzące globalną wymianę handlową podają, że w porównaniu do 2019 w Q1 2024 mamy o +9.8% większe wolumeny w transporcie lotniczym – wskazuje dyrektor Biura Cargo i Poczty PLL LOT Michał Grochowski. 

 

https://logistyka.rp.pl/lotniczy/art40235171-rosnie-popyt-na-przesylki-lotnicze-a-wraz-z-nim-ceny-i-opoznienia

More news:

Back To Top